de
lui
de
roep
×
×
Zoekmenu artikelen

Op deze pagina vind je alle titels van gepubliceerde studies en artikelen tot nu toe.

Elke titel heeft de vorm van een kaartje met een voor- en achterkant. Op de achterkant vind je een korte beschrijving van het artikel.

  • Je kunt FILTEREN op verschillende onderwerpen die vooraf meegegeven zijn aan de artikelen. (Bijv. 'Daniël', 'dood', 'oordeel')
  • Je kunt ook ZOEKEN. Je typt dan een woord of woorden die je zoekt. Er wordt dan gezocht in ALLE informatie die op een kaartje staat: er wordt dus óók gezocht in de achterkant van de kaartjes. (Let op: als je zoekt, geeft dat meteen resultaat. Je hoeft dus niet op [enter] of [ga] te klikken.)
  • Je kunt ook FILTEREN en ZOEKEN tegelijk. Je kunt daarmee binnen één onderwerp verder zoeken op bepaalde woorden of zinnen.
  • Zoek je een Bijbeltekst? Kies dan het zoekmenu bovenin de website search of in het uitschuifmenu. menu

Let op!

Dit is een zoekmenu alléén voor de ARTIKELEN! Als je iets wilt zoeken in de HELE website, klik dan op het zoekicoontje search bovenin de website of kijk in het uitschuifmenu menu van de website. In dit menu kun je ook zoeken op Bijbelteksten die gebruikt zijn in de artikelen.

×
×

Artikelen
menu
search
de
lui
de
roep

Artikelen

1 - 40
Klik voor uitleg!
1
24-4-2017
find_in_page
Studie
Gog en Magog

Ezechiël 38 en 39 gaat over de laatste gebeurtenissen in de eindtijd. De profetie gaat over Gog in het land Magog. Wat betekent dit? Sommige christenen denken dat dit over Rusland gaat.

Lees studie

Daniel, Openbaring
2
7-5-2017
assignment
Artikel
Openbaring 12 en de oorlog

In Openbaring 12 zien we hoe het gaat met de gemeente van God door de eeuwen heen. Tegenover een vrouw staat een draak met zeven koppen en tien horens die de bedoeling heeft om het kind dat geboren wordt, te verslinden. Wat betekent dat nu?

Lees artikel

Openbaring
3
14-5-2017
assignment
Artikel
Openbaring 13 en het beest uit de zee

In Openbaring 13 zien we dat er een beest opkomt uit de zee. Wie of wat is dit beest?

Lees artikel

Daniel, Openbaring
4
17-5-2017
assignment
Artikel
Openbaring 13 en het beest uit de aarde

Na het beest uit de zee, verschijnt er nu een beest uit de aarde. Wie of wat is dit beest en wat is 'de aarde'?

Lees artikel

Openbaring
5
6-6-2017
assignment
Artikel
Openbaring 13 en het beest sprak als een draak

Het beest uit de aarde start als een lam, maar gaat uiteindelijk spreken als een draak. Wat betekent dit 'spreken'?

Lees artikel

Openbaring
6
5-7-2017
assignment
Artikel
Openbaring 13 en het beeld van het beest

Dit beest met de lamshorens uit de aarde zal de mensen op de aarde dwingen om een 'beeld van het beest' te maken. Wat is dit 'beeld van het beest'?

Lees artikel

Openbaring
7
9-7-2017
assignment
Artikel
Wederkomst van Christus: hoorbaar en zichtbaar!

Veel christenen hebben wel gehoord van de 'geheime' opname. Maar is de 'geheime opname' te vinden in de Bijbel?

Lees artikel

Openbaring
8
18-7-2017
assignment
Artikel
Vreemd vuur uit de hemel!

HIER is vuur dat uit de hemel neerdaalt om iets ONheiligs te doen, namelijk de afval van de kerk te stimuleren! Dit kán dus geen vuur zijn van God, maar mensen denken wél dat het vuur van God is!

Lees artikel

Openbaring
9
24-7-2017
assignment
Artikel
De sabbat: de zevende dag

De sabbat is de dag die God geheiligd heeft. Het is de zevende dag, de zaterdag, waarop God gerust heeft. Wat geeft de Bijbel aan over het heiligen van Gods rustdag?

Lees artikel

Sabbat | Zondag
10
31-7-2017
assignment
Artikel
Het teken van het beest - deel 1

De Bijbel laat zien dat er een vorm van aanbidding gaat komen, die OPGEDRONGEN, en uiteindelijk VERPLICHT, gaat worden. Kerk en Staat zullen een eenheid gaan vormen en godsdienstvrijheid zal verdwijnen.

Lees artikel

Openbaring
11
6-9-2017
assignment
Artikel
In steen geschreven of aan het kruis genageld?

Telt de wet nog steeds of is deze teniet gedaan aan het kruis door de dood van Jezus Christus? En wat houdt dat nu eigenlijk in: 'de wet'?

Lees artikel

Wet | Geboden
12
14-9-2017
assignment
Artikel
Daniël 2: een fundamentele profetie

Daniël 2 vormt een fundamentele profetie in de Bijbel. Hierin worden immers de rijken getoond TOT de terugkomst van Christus. De eerste rijken zijn vaak wel bekend, maar hoe zit het nu precies met het ijzer en het leem en de 10 rijken?

Lees artikel

Daniel
13
11-1-2018
assignment
Artikel
De geestelijke strekking van Gods wet

Wat is de verbinding tussen het geven van de wet op de berg Sinaï en de bergrede van Christus?

Lees artikel

Wet | Geboden
14
17-1-2018
assignment
Artikel
De droom van de profeet Daniël

In hoofdstuk 7 krijgt Daniël een droom en hij ontvangt daarbij ook de uitleg. In dit artikel lezen we onder andere over de 3 ribben die de beer opeet, de 3 horens die worden verslagen en de kenmerken van de kleine horen. Nieuwsgierig? Lees dan dit artikel!

Lees artikel

Daniel
15
29-1-2018
assignment
Artikel
Daniël 8 en 'het gezicht'

In Daniël 8 krijgt Daniël opnieuw een visioen. Het gaat weer over de toekomstige rijken, waarbij nu opnieuw wat nieuwe details bekend worden gemaakt. Door alle parallelle beelden met elkaar te vergelijken, krijgen we een steeds completer beeld.

Lees artikel

Daniel
16
5-2-2018
assignment
Artikel
Daniël 9 en Gods verzoening

Je hersenen moeten hier even kraken, want je krijgt in dit artikel de uitleg van de 2300-dagen en de 70-weken profetie!

Lees artikel

Daniel
17
21-2-2018
assignment
Artikel
Wat is het Heiligdom

Je leest hier over de grote opwekking die er was op Godsdienstig gebied in de 19e eeuw. Wat gebeurde er in die tijd? In dit artikel krijg je ook een uitleg over de tabernakel en de diensten die daarin plaatsvonden: de dagelijkse dienst en de jaarlijkse dienst - Grote Verzoendag. De lessen in de tabernakel zijn een voorafschaduwing van Christus en hebben betrekking op onze tijd!
Lees artikel

Daniel | Heiligdom
18
5-3-2018
assignment
Artikel
Voor de rechterstoel van God

In de Bijbel zien we veel woorden en beelden die te maken hebben met een rechtszaak. Er worden woorden gebruikt als rechter, getuigen, advocaat, de boeken en een rechtsgeding. Hoe moeten we deze beelden en woorden nu zien in verhouding tot onze redding door Christus? Wij zijn toch gered?

Lees artikel

Wet | Geboden, Oordeel
19
23-4-2017
find_in_page
Studie
Zijn de doden werkelijk dood?

De dood is misschien wel een van de meest onbegrepen onderwerpen van deze tijd. Leeft de ziel door na de dood? En maakt het eigenlijk uit wat je gelooft?

Lees studie

Dood
20
10-1-2019
assignment
Artikel
Een overzicht van het boek Daniël

Daniël bevindt zich in ballingschap onder verschillende heersers. Vanuit zijn perspectief ziet het er niet zo vrolijk uit: het koninkrijk is er niet meer, er is geen koning meer, er is geen tempel meer en het volk is in ballingschap. De grote vraag voor Daniël is natuurlijk: zullen deze dingen hersteld worden en zo ja, wanneer?
Lees artikel

Daniel
21
7-3-2019
assignment
Artikel
Een overzicht van het boek Openbaring

In dit artikel wordt de structuur van het hele boek Openbaring besproken. Het is heel handig om eerst deze grote lijn te zien, vóór we de details induiken!

Lees artikel

Openbaring, Heiligdom
22
13-6-2019
assignment
Artikel
De 7 gemeenten van het boek Openbaring

De brieven aan de 7 gemeenten waren niet alleen bedoeld voor de gemeenten in die tijd, maar waren vooral bedoeld voor de kerken door de hele kerkgeschiedenis. Dus ook voor ons!
Kan de lauwe eindtijdgemeente Laodicea worden zoals Filadelfia?

Lees artikel

Openbaring, Heiligdom
23
3-7-2019
assignment
Artikel
Waarzeggerij vroeger en nu

We zien dat er in de tijd van Saul al mensen waren die 'de geesten van de doden' raadpleegden.
Maar riep de heks van Endor werkelijk de geest van de profeet Samuel op?
En heeft het moderne 'spiritualisme' dezelfde basis als de waarzeggerij van vroeger?

Lees artikel

Dood, Spiritualisme
24
4-9-2019
assignment
Artikel
Laodicea, Gods volk in het oordeel

Laodicea, de gemeente die in de laatste fase van de tijd leeft, is ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt! En er is nog maar korte tijd, want Christus staat voor de deur! Daarom moeten we van Hem Goud, ogenzalf en witte klederen kopen.
Benieuwd naar wat dat betekent?

Lees artikel

Openbaring
25
12-9-2019
assignment
Artikel
Het troongezicht, Openbaring 4,5

We zien God de Vader in het Heilige van de tempel en Jezus staat daar als een lam dat geslacht is. Dit tafereel vindt dus in ieder geval NA de kruisiging plaats. En er zijn miljoenen engelen bij hen en nog andere wezens! En er is heel veel activiteit!
Waarom? Lees dat HIER!

Lees artikel

Openbaring
26
29-9-2019
assignment
Artikel
De 7 zegels, Openbaring 6, 8:1

In de 7 zegels vinden we een nieuwe reeks gebeurtenissen die plaatsvonden in de kerkgeschiedenis. De 1e 4 zegels zijn ruiters op paarden. Het 5e zegel geeft een wending aan. En het 6e zegel geeft antwoord op de vraag uit het 5e zegel hoe lang de martelaren moeten wachten.

Lees artikel

Openbaring
27
05-10-2019
assignment
Artikel
De 144000, het antwoord op een vraag

Christus komt bij Zijn 2e komst niet bedekt, maar in Zijn heerlijkheid. NIEMAND kan bestaan in die heerlijkheid, dus Gods volk moet vóór die tijd VERZEGELD worden. Wat betekent dat en hoe zal dat gebeuren?

Lees artikel

Openbaring
28
03-11-2019
assignment
Artikel
De 7 bazuinen | deel 1

Zoals ook de voorgaande rijken Babylon, Medo-Perzië en Griekenland uiteindelijk overwonnen werden door andere volken, zo werd ook het West-Romeinse Rijk overwonnen door binnenvallende volken. De Gothen, Vandalen, Hunnen en Herulen vielen binnen en overwonnen Rome.

Lees artikel

Openbaring
29
18-11-2019
assignment
Artikel
De 7 bazuinen | deel 2 | de 5e en 6e bazuin

Ook het Oost-Romeinse rijk maakte de maat van de zonden vol. Ook hier vielen de oordelen. God beschrijft PRECIES de periodes waarin deze plaats zouden vinden, namelijk in 'de vijf maanden' en 'het uur en de dag en de maand en het jaar'.

Lees artikel

Openbaring
30
04-12-2019
assignment
Artikel
De belofte aan Abraham: de Nieuwe Aarde

Wat bedoelde God met de belofte dat Abraham 'dit land' zou erven in Genesis 15:7? Bedoelde God dat Abraham en zijn nageslacht het land Kanaän op DEZE aarde zouden ontvangen? Of zag Abraham uit naar de NIEUWE aarde?

Lees artikel

Verbond
31
22-12-2019
assignment
Artikel
De brief aan de Hebreeën & de val van Jeruzalem

Paulus wil met deze brief de gemeente laten zien dat de oude orde een voorafschaduwing was. Deze oude orde is vervangen door een nieuwe orde: er is een nieuwe priester, een nieuwe wet, een nieuw offer, een nieuw verbond, een nieuw heiligdom, een nieuw Jeruzalem en een hemels vaderland.

Lees artikel

Heiligdom, Verbond
32
20-02-2020
assignment
Artikel
Het ontstaan van de Adventbeweging | Openbaring 10

Openbaring 10 beschrijft het openen van een tot dan toe gesloten boek. (Om dit artikel te begrijpen MOET je eerdere artikelen gelezen hebben. 😁 Word dus niet depressief als je het niet snapt, maar lees/kijk de eerdere artikelen/video's 🤗)

Lees artikel

Openbaring
33
08-06-2020
assignment
Artikel
Het volk van Israël in het Nieuwe Testament

Wat wordt er bedoeld als Jezus zegt dat een aantal van de Joden de duivel als vader hebben? (Joh 8:43-44)

Lees artikel

Israël
34
21-07-2020
assignment
Artikel
De twee getuigen - Openbaring 11

Wie of wat zijn de twee getuigen en wat heeft de Franse Revolutie hiermee te maken?

Lees artikel

Openbaring
35
16-10-2020
assignment
Artikel
Het teken van het beest | deel 2

De katholieke kerk beweert zelf dat het de autoriteit heeft gekregen om de sabbat te veranderen naar de zondag. Daarmee is de zondag het merkteken geworden van de macht en autoriteit van de katholieke kerk.

Lees artikel

Openbaring, Sabbat
36
22-10-2020
assignment
Artikel
Het teken van het beest | deel 3

De zondag is nu nog niet het teken van het beest. Dit teken van het beest komt pas 'in functie' als Amerika deze dag gaat afdwingen met behulp van wetten. Het zal dan voor alle mensen duidelijk worden dat er een keuze gemaakt moet worden tussen sabbat en zondag.

Lees artikel

Openbaring, Sabbat
37
24-10-2020
assignment
Artikel
Het merkteken van het beest | en het zegel van de levende God

In de eindtijd zullen we, net als in de tijd van Noach, een keuze moeten maken. Onzichtbaar zul je op grond van je keuze het merkteken van het beest ontvangen óf het zegel van God. De genadetijd stopt en je bent óf verloren óf je bent gered.

Lees artikel

Openbaring, Sabbat
38
21-11-2020
assignment
Artikel
De 144.000 verzegelden

Jezus komt de 2e keer in al Zijn heerlijkheid. Niemand kan bestaan in die heerlijkheid. Daarom moet er een speciaal werk gebeuren aan de laatste generatie die levend voor het aangezicht van God zal staan.

Lees artikel

Openbaring
39
30-11-2020
assignment
Artikel
Openbaring 14 en de 144.000

In de diensten van de tabernakel (of het heiligdom) zien we dat als het EERSTE deel van de oogst gereed was (de eerstelingen), dat een teken was dat de HELE oogst gereed was.

In de eindtijd zal de laatste generatie deze EERSTE oogst zijn, 'de 144.000'.

Lees artikel

Openbaring
40
08-12-2020
assignment
Artikel
Waarom verwierpen de Joden de Messias?

Hoe is het toch mogelijk dat de Joodse leiders in het Sanhedrin de Messias afwezen? Zij hadden toch alle profetieën waardoor ze het hadden kunnen weten?

En hoe is nu precies het Sanhedrin ontstaan? Wist je dat dat al ontstaan is in de tijd van Alexander de Grote?

Lees artikel

Israël
41
27-11-2023
assignment
Artikel
De straf voor de goddelozen

De christenen hopen op het eeuwige leven, maar hoe zit het nu met de straf voor de goddelozen?
Worden zij EEUWIG gestraft in het vuur?
Kom meer te weten over het woord 'eeuwig'!

Lees artikel

Dood